Snažím se, aby učitele nenahradil Google a Wikipedie

24.08.2017
Zpět na články

Jan Straka se v Nadaci Depositum Bonum věnuje podpoře a vzdělávání učitelů, aktuálně v projektu Učitel naživo. Nadace usiluje o změnu systému českého školství. Dokáže to i díky svým unikátním finančním možnostem. Disponuje největším nadačním jměním u nás - tvoří ho nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek České spořitelny. Jan tvrdí, že učitelé jsou ve škole těmi nejdůležitějšími. Zjistil to i mimo jiné díky bakalářskému studiu na Harvardu.

„Už na gymnáziu jsem absolvoval roční pobyt na americké střední škole a po návratu zpět jsem si uvědomil, že jejich způsob studia mi vyhovuje mnohem více, takže volba vysoké školy v USA byla jasná.

Hodně mě zajímají věci do šířky, mám titul z politických věd, ale zabrousil jsem i do literatury a filozofie. Během studia jsem se naučil kritickému myšlení, napsal jsem mnoho esejí, takže mě to naučilo logicky argumentovat a skládat myšlenky.

Pokud porovnám koncept vzdělávání u nás a v USA, zásadním rozdílem je praktičnost. Stále jsme zaměřeni na memorování fakt, které jsou snadno dohledatelné. S nadsázkou říkám, že spoustu učitelů nahradil Google a Wikipedie.

Téma vzdělávání a rozvoj školství je moje srdeční záležitost, je nesmírně důležité pro budoucnost společnosti. Po návratu z USA jsem se začal tématu více věnovat, spolupracoval jsem na vzdělávacích studiích, analýzách a strategiích. Bavilo mě to, ale všechnu tu teorii jsem chtěl převést do reálného prostředí. A měl jsem to štěstí, že jsem byl právě u vzniku naší nadace.

IMG_3847

Věnuji se projektu Učitel naživo, což je unikátní roční výcvik pro budoucí učitele. Mám možnost vidět pokrok našich studentů a mám velkou radost, že se mění jejich pohled na školství.

Zpět do Česka jsem se vrátil kvůli velkým možnostem, které tu máme a častokrát si to ani neuvědomujeme. O tom, že bych zůstal ve Spojených státech jsem mnohokrát uvažoval, ale mám pocit, že sem, do České republiky, patřím. Vyhovuje mi více náš způsob života. Amerika je skvělá země, pokud chce člověk neustále pracovat. Já si ale myslím, že v životě jsou důležité i jiné věci." (úsměv)