Naše otázky

Ptáme se PROČ #3

15.03.2017
Zpět na články

Na pohovoru se často kandidátů ptáme PROČ. Proč se zajímáte o tuto pozici? Proč chcete změnit práci? Proč chcete pracovat v České spořitelně? Když ale chceme zjistit, jakou mají představivost a kreativní schopnosti, máme v zásobě poněkud jiná PROČ. Jsou to PROČ všedního života. Věříme totiž, že často ty nejvíce obyčejné věci dokáží položit ty nejzajímavější otázky. A my jsme si pro vás pár z nich připravili. Ale pozor! Cílem není přijít na jedinou správnou odpověď, ale najít co možná největší počet možných řešení.

Tak schválně kolik kreativních odpovědí dokážete vymyslet na tuto otázku:

proč (6)

Ano. Nejlepší je, když jediná cesta není správná, ale máte velké možnosti toho, kam všude jít.

P.S. Sluneční světlo se rozptyluje pomocí molekul vzduchu (atmosféry). Vesmír, který nás obklopuje, takových molekul obsahuje příliš málo na to, aby dokázaly odrážet světlo směrem k nám.