Naše akce

Data Deamons - Jak jsem se přestal bát failů

16.06.2017
Zpět na články

Pohled našeho kolegy Ondřeje Součka na "faily" se toho večera rapidně změnil. Co se za to může? Stačilo mu navštívit akci našeho IT oddělení s názvem Data Deamons. Přečtěte si jeho velice osobní reportáž z akce a třeba vás bude jeho pohled na věc inspirovat. 

https://www.linkedin.com/pulse/data-deamons-jak-jsem-se-p%C5%99estal-b%C3%A1t-fail%C5%AF-ondrej-soucek?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BXG4ZDXrSa8qYtfAGPPj14A%3D%3D

DSC_0373