Naše příběhy

Co je na práci analytika ve Spořitelně unikátní: David Klimek

24.04.2020
Zpět na články

David Klimek se v České spořitelně stará o rozvoj analytického řemesla. Jak práce analytika u nás vypadá, se s námi podělil v rozhovoru.

Co tě přivedlo do České spořitelny? Jaké byly začátky?

Do České spořitelny mě před více jak deseti lety přivedl kolega, který v té době pro Danielu Peškovou a tehdejšího CEO stavěl tým pro velký strategický projekt. Zlákal mě být u toho, takže působení ve Spořitelně jsem zahájil prací na tom projektu. Dávali jsme dohromady projektový záměr a rozsah, připravovali business case, vyjednávali s Erste a dalšími kolegy v bance. Po úspěšném schválení se vše rozjelo a já jsem pak vedl tým analytiků.

Je něco, co tě na práci v bance překvapilo?

Jako většina lidí jsem si tehdy Spořitelnu představoval jako velkou polostátní korporaci s absolutně jinou kulturou, než měly start-upy, ve kterých jsem předtím pracoval. Překvapilo mě, už tehdy před deseti lety, jak moc jiná byla Česká Spořitelna uvnitř, než jak ji lidé z vnějšku vnímají. Ve většině týmů, se kterými jsem spolupracoval, byli lidé i kultura víc podobní tomu, co jsem znal z předchozích působišť. Díky tomu jsem se tu od začátku cítil jako doma.

davidklimek2

Čím se vlastně ve Spořitelně zabýváš?

Aktuálně pracuji v roli Area Leadera pro Analytiky. Pro každé řemeslo (analýza, programování...) je v ČS někdo jako já, kdo se stará o to, aby dané řemeslo ve Spořitelně perfektně fungovalo. To znamená, že se využívá efektivně a tam, kde je potřeba.

Snažíme se, aby naši analytici byli dobří ve své práci, znali nejnovější „best practices“ a měli správně nastavené postupy. Stejně tak je důležité, aby se lidem v dané roli pracovalo dobře i po lidské stránce a viděli každodenní přínos své práce pro společnost i klienta.

A jak to všechno děláte?

Snažíme se, aby ve Spořitelně byla živá komunita, ve které se všichni aktivně účastní, sdílí tipy a triky, jak být špičkovým analytikem. Staráme se o řadu školení a vzdělávacích materiálů, metodiku a standardy. Chceme, aby kvalita analytických prací byla ve všech částech banky na vysoké úrovni.

Co je vlastně analýza a práce analytika?

Dobrá otázka (Smích). V různých firmách se pod tím slovem rozumí různé činnosti a klade se důraz na různé, z mého pohledu, pod-disciplíny analýzy. Analýzou, o které se bavíme v tomto rozhovoru, rozumíme analýzu v procesu změn a inovací. V případě České spořitelny je to svět vývoje nových produktů, vytváření a vylepšování aplikací či obchodních procesů.

Na Českou spořitelnu se můžeme dívat jako na takový velký organismus, kde je mnoho interních procesů a aplikací, které využívají pracovníci na pobočkách, v call centru i back-office. Potřebujeme náš organismus neustále přizpůsobovat a vylepšovat. Každá inovace v bance má nějakou obchodní část a IT část. Analytici tak musí rozumět oběma světům. Inovace je zároveň i investicí a prací analytika je zajistit, abychom tyto investice do rozvoje banky dělali maximálně efektivně.

davidklimek3

Proč by někdo měl chtít jít pracovat jako analytik právě do Spořitelny?

Máme zde několik stovek aplikací, z nichž některé patří ke kritické infrastruktuře České republiky a musí spolehlivě fungovat. Díky tomu se dostaneme k pestrému portfoliu projektů a k nejnovějším technologiím. Na práci ve Spořitelně je unikátní, že analytik má příležitost být u dané inovace od prvního nápadu, přes celou realizaci, až do finálního vyhodnocení. To analytik jen tak někde nezažije. V konzultačních firmách jsou analytici na začátku u nápadu, ale zrealizovaný výsledek vidí už někdo jiný. V software housech naopak často dostávájí týmy z businessového pohledu už hotové řešení a jsou pouze dělníky, kteří realizují nápady někoho dalšího. Nejblíže tomu, co analytici u nás můžou zažít, jsou start-upy, které ale mají také své nevýhody v podobě neustálých bojů o finance a přežití. Dále samozřejmě start-up dlouhodobě řeší jedno téma/produkt a nové zkušenosti musí pak bohužel analytik hledat u nového zaměstnavatele.

Co bys vzkázal budoucím kolegům, aby se naučili?

Měli by se naučit pracovat na sobě a spolupracovat s ostatními lidmi. Hledáme analytiky, kteří jsou automaticky zvyklí se neustále zlepšovat a nikdo je do toho nemusí tlačit.

Nabízíme spoustu příležitostí studentům, absolventům ale i absolutním špičkám v oboru a každý si tu může najít roli, kde bude velmi užitečný. „Takže nezávisí ani tolik na tom, co aktuálně umíš, ale na tom, jaký je v tobě potenciál a co se dokážeš naučit za rok od nástupu.“